• Vi är Njord Hotell & Spa

ETABLERINGSMÖJLIGHETEN I KORTHET

Välkommen till den unika möjligheten att vara med och skapa västkustens mest magnifika året-runt-destination, genom uppförande av ett ledande fullservice-hotell i det idylliska turistparadiset Strömstad. Fastigheterna Rönnen 8 och Rönnen 2 ger en byggrätt på totalt 32,000 kvm BTA i Myrenområdet, som med sitt fantastiska mikroläge nära havet i södra Strömstad påvisar den optimala platsen för att utveckla ett hotell. Den nya detaljplanen för fastigheterna visar att ändamålet är centrum vilket inkluderar hotell, handel och restaurang m.fl.

Hotellet kommer vara beläget i en av Sveriges populäraste turistorter som 2018 hade en rekordhög turism. Strömstad är Sveriges främsta besöksnäringsort som med rikets absolut högsta handelsindex på hela 981 attraherar turister från ett flertal länder1, framförallt norrmän som lockas av den gynnsamma gränshandeln.

LEDANDE
DESTINATIONSHOTELL
OM 20 – 30 000
KVM

STRÖMSTADS
HANDELSINDEX
981

800 000
GÄSTNÄTTER
PER ÅR

60.0 %
BELÄGGNINGSGRAD
HOTELL

NYTT LANDMÄRKE
I IDYLLISKA
STRÖMSTAD

HAVSUTSIKT
FRÅN SAMTLIGA
HOTELLRUM

AREA, BTA

12500

kvm

Hotell

1000

kvm

Handel

4000

kvm

Samlingslokal (konferens)

1500

kvm

Restaurang*

32000

kvm

MAXIMALT TILLÅTEN BRUTTOAREA

FASTIGHETSINFORMATION

Fastighetsinformation
Ägare Startsidan i Strömstad AB (5565192058)
Fastighetsbeteckning Rönnen 8 Rönnen 2
Stad Strömstad Strömstad
Adress Trädgårdsgatan 3 Trädgårdsgatan 1
Byggår/Värdeår 1961/1974 1953/1953
Tomtareal, kvm 19 697 3 056
Uthyrbar area, kvm 14 224 395

MARKFÖRHÅLLANDEN
Marken inom både fastigheten Rönnen 8 och Rönnen 2 sluttar i sydvästlig riktning mot vattnet. En inventering av natur- och friluftsvärden har gjorts i området och på det tilltänkta hotellets fastigheter har inte några höga naturvärden hittats, vilket underlättar exploatering. Av den geotekniska undersökningen, som utförts i samband med upprättande av detaljplan, framgår att markförhållandena är goda för konstruktion. Byggnader förväntas grundläggas på undersprängt berg, spetsbärande pålar eventuellt kombinerat med plintar. Den naturligt lagrade jorden består till största del av friktionsjord.

TIDSPLAN

2019

Detaljplan laga kraft Q1

Projektutveckling Q2 - Q3

Samarbete med operatör tecknas Q4 2019 - Q1 2020

2020

Rivning Q3 - Q4

2021

Byggstart Q2
Konstruktion Q2 2021 - Q1 2023

2023

Öppningscermoni Q2 (till sommarsäsongen börjar)

INTRESSEANMÄLAN

Matilda Öberg Matilda
Öberg
+46 70 794 07 98
matilda.oberg@newsec.se
Hilda Karlsson Hilda
Karlsson
+46 72 007 18 79
hilda.karlsson@newsec.se
Anders Jörnsköld Anders
Jörnsköld
+46 70 824 40 10
anders.jornskold@newsec.se